10 jan. 2016

Vad är grunden för dina önskningar och mål?Nytt år, nya möjligheter. Januari präglas av ny iver, nya målsättningar, nya planer. Det är intressant att inledandet av ett nytt år betyder att du måste avge nyårslöften som för många kanske mest medför en känsla av prestationsångest. Förstås är vi olika. För vissa är tydliga målsättningar ett sätt att se till att förverkliga sina drömmar och planer. Konkreta mål höjer motivationen. Och ett nytt år blir som ett nytt oskrivet blad. Men för vissa kan nyårslöften också föra med sig krav, stress och besvikelse. Särskilt om man ställer för höga krav på sig själv och sina målsättningar. Det är så mycket man vill men det är inte meningen att du ska uppnå dina drömmar  med hjälp av negativ drivkraft som krav, prestation, oro och rädsla. Energin bakom din dröm måste vara positiv, annars lär det inte sluta bra. 

Det skrivs mycket om motivation och målsättningar så här i början av ett nytt år. Det finns många bra konkreta tips på hur du lättare kan nå dina mål men jag vill dyka in lite djupare i det här med drivkraft och vad som är grunden för att du ska kunna leva det liv du önskar. 

Det viktigaste: låt aldrig rädslan driva dig mot något. Om ditt mål till exempel är att förbättra din hälsa under 2016 så låt inte rädslan över sjukdom och ohälsa driva dig framåt. Tänk inte i termer av krav, utan tänk möjlighet. Tänk på dig själv som frisk, glad och fylld med energi. Ha intentionen att varje dag att ta hand om dig själv men gör det inte till ett krav utan till ett val. Undvik att använda ord och begrepp som är för laddade och får dig att associera till något negativt. Om ordet målsättning ger dig prestationsångest kanske du kan använda ett annat ord som t.ex. intention. Eller att du väljer att göra något, istället för att du måste

Det är min intention att ta hand om mig själv under det här året. Jag VILL ta hand om mig själv. 

Jag VÄLJER att fokusera på det positiva och ta hand om mig själv och min kropp. 

Jag FÖRTJÄNAR att må mitt bästa jag. 

Viktigt är också att din intention känns rätt för dig och att du utgår från inre motivation. Att du faktiskt vill förverkliga eller uppnå något därför att det är det du verkligen vill innerst inne, för din egen skull. För att du förstår att du kommer att må bra av det. Att det gynnar både dig och din omgivning positivt. 
Tänk alltid i termer av vad det kommer att innebära för dig i ditt liv, både konkret i praktiken och hur det kommer att kännas i den stunden när du befinner dig där. Tänk dig in i den situationen som om du redan befinner dig där och känn den positiva känslan inom dig. Du måste också  tro på att det kommer att ske. 

Tyvärr blir många av våra önskningar och drömmar lite för emotionellt laddade eftersom rädslan över att inte uppnå det vi vill, tar över. Vi fokuserar på det vi vill men egentligen är det rädslan över att inte få det som har kontrollen. Och då blir meddelandet tvetydigt. Du önskar något men den negativa energin från rädslan stoppar flödet framåt. Rädslan kan ha många orsaker, till exempel otrygghet, brist på tillit, kontrollbehov, skam, skuld, dåligt självförtroende och självkänsla, upplevelse av att inte vara värd det goda osv. Det mesta grundar sig på en existentiell rädsla t.ex. rädsla att bli övergiven, att inte vara älskad vilket tar sig uttryck i en rädsla för vad andra ska tycka. Andras åsikt blir motivationen istället för den egna känslan av välbefinnande. Självklart är det viktigt att känna sig älskad och bekräftad av andra, men vi kan aldrig ta på oss ansvaret för någon annans upplevelser. Vi måste ta ansvar för våra egna känslor och tankar. Vi kan inte vara alla till lags och andra som inte lever i din kropp och upplever din verklighet har inte rätt att döma din situation. 

Det jag försöker få fram är att du måste se in i dig själv och förstå varför du vill något. Förstå dina känslor.Varför är just detta viktigt för dig? Vad är det som driver dig? Är det positiv eller negativ energi som ligger bakom? 

Oavsett intention, dröm eller målsättning så behöver du vara på det klara med att du verkligen vill det, för att det är bra för dig. Så mycket av drivkraften här på vår jord är tyvärr ofta negativ. Vi drivs av stress, rädsla och ångest. Vi försöker fly från det vi inte vill men fortsätter att dra det till oss eftersom vi fortfarande är fast i vårt eget mörker. Det är en utmaning att fokusera på ljuset när världen på många sätt tycks vara så mörk. Men mörkret kan inte nå dig om du själv befinner dig i ljuset. Så enkelt är det. Lev med fokus på det goda. På kärleken, på glädjen. Låt det vara din största motivation och din grund i livet. 

Istället för att tänka i termer av prestation och krav, tänk istället att ditt mål i livet är att bli den du verkligen är. Den du är innerst inne, innan du blev programmerad att tänka och vara på ett visst sätt. Den delen av dig finns fortfarande där, oavsett de tunga och jobbiga erfarenheter du varit med om hittills  i livet. Du kan alltid välja vilken väg du vill gå. Det är aldrig för sent. När du vaknar upp och inser vad som verkligen är viktigt i livet, då blir allt det där negativa som drivit dig obetydligt. 

När vi slutar ställa onödiga krav på oss själva och tror att vi måste bli något eller prestera något speciellt för att vara värdiga, då kan vi äntligen ge utrymme för att vara oss själva . När vi släpper taget om allt det vi tror vi måste göra, då kan vi äntligen ge utrymme för att vara den vi är. Och när vi lever i den tillvaron och låter den positiva livskraften föra oss framåt , då kan vi också äntligen göra det vi önskar med glädje, utan att drivas av krav och ångest. Så länge du drivs av fel saker kan du inte heller nå dina mål med glädje. Först när du kan släppa taget om det negativa som har makten över dig kan du bli den du egentligen är och utföra din uppgift här i världen, vad det sen är. Men att lära sig fokusera på och leva i villkorslös kärlek, det är varje människas viktigaste uppgift. Det är grunden för allt och början på allt. 

Här är en liten sammanfattning av det som du kan reflektera kring när du lägger upp mål och intentioner: 

  • Låt dig inte styras av negativ energi som rädsla utan låt viljan att leva i glädje och kärlek alltid vara din drivkraft.
  • Var klar med varför du vill uppnå något. Varför är det viktigt för dig? Vad är din inre motivation?
  • Utforska motstridiga budskap inom dig och bearbeta hinder (du önskar något men agerar på ett sätt som strider emot att få det. Till exempel du vill gå ner i vikt för att må bra men fortsätter att se ner på dig själv och tror inte att du förtjänar att må bra eller tror på att du kan nå ditt mål)
  • Tro på att det du vill uppnå är möjligt (du måste innerst inne tro på att det är möjligt)
  • Utgå från en positiv känsla (tacksamhet för det du redan har och tillit till att du kan få det du önskar)
  • Tänk i positiva ordalag ( t.ex. Jag vill, jag väljer, jag förtjänar....hälsa/lycka/kärlek/frid)  
  • Tro att du är värdig det du önskar och att det medför något positivt både för dig och omvärlden. 
  • Sätt alla intentioner och fatta alla beslut och i livet med kärlek. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar