2 nov. 2015

Hur går en reflexologibehandling till ?

En läsare tipsade om att det vore intressant att veta lite mer om hur en reflexologibehandling går till så jag tänkte skriva lite kort om vad man som kund kan vänta sig när man besöker mig :)

Det är lite svårt att beskriva en behandling eftersom den ser olika ut från fall till fall. Men kort sagt så börjar jag första träffen med att fråga upp nödvändig information om kundens hälsotillstånd och livsstil. Det är viktigt att få en bra överblick och helhetsbild över personens tillstånd för att kunna lägga upp en ändamålsenlig behandling. Kundens egna önskemål, målsättningar och motivation är en förutsättning för en bra behandling.  Som terapeut är man ju endast en hjälpande hand men det är alltid kunden själv som har det främsta ansvaret för sin egen hälsa. 

Under behandlingen ligger man ner på rygg under en värmande filt och lugn musik i bakgrunden. Jag behandlar zonpunkter på lite olika ställen på kroppen, mest i öron, på ben och fötter, ibland också ansikte och huvud. 

Jag använder både händerna och små redskap/ "pinnar" beroende på vilka punkter som behandlas. Under behandlingen kan det kännas ömt på vissa punkter vilket tyder på att det finns en blockering eller störning som behöver behandlas. T.ex. om du har magproblem så kan det kännas ömt på motsvarande punkter som hör ihop med magen. Olika kroppsdelar och funktioner i kroppen har sin motsvarighet på olika zon/reflexpunkter. Inom reflexologin finns många olika så kallade system med olika punkter vilka också påverkar varandra. Ett exempel är att hjärnans zonpunkter i ett system finns på samma ställe som magen och andra inre organ i ett annat system vilket betyder att de punkterna påverkar varandra. Eftersom kroppens system hänger ihop hittas ofta samband mellan olika symptom som kan ha en gemensam grundorsak. Reflexologi handlar om att alltid se helhet och samband i kroppen.  

Behandlingen räcker 1 timme och efteråt är det viktigt att dricka mycket vatten och ta det lugnt. Man kan uppleva reaktioner efter behandlingen t.ex. frossa, svettningar, ökad törst, yrsel, du kan känna dig tröttare än vanligt eller tvärt om få ökad energi. Vissa upplever inga reaktioner, det är väldigt individuellt.

Hur ofta du behöver komma på behandling varierar också, det beror helt på hur kroppen svarar på behandlingen. När det gäller kroppen kan vi inte på förhand bestämma hur den ska reagera, så man får följa upp och se hur många gånger som behövs. Vissa märker snabbt förbättring, för andra behövs det längre behandlingstid. Åtminstone 3-4 behandlingar rekommenderas till att börja med, med en veckas mellanrum .För att upprätthålla hälsan efter att symptomen blivit bättre kan man med fördel boka in behandling med lite längre mellanrum. 

Det viktiga är att ge kroppen den tid den behöver. När man går till roten av problemet kan man inte heller förvänta sig en "quick fix" eller fortsätta leva en livsstil som motverkar behandlingen. Har du till exempel magproblem på grund av att äta en kost som kroppen inte mår bra av så kan du inte fortsätta äta dåligt och förvänta dig att reflexologin ska "bota" dig. Om problemet uppstått på grund av en obalans i livsstilen krävs en förändring i livsstilen där roten till problemet ligger. Reflexologin hjälper samtidigt kroppen i rätt riktning så att den egna självläkande förmågan förbättras. Lite som att påminna kroppen om vad den själv kan göra för att bli friskare. Samma sak gäller stressrelaterade problem. Med hjälp av reflexologi hjälper man kroppen att bli mer avslappnad och stressymptomen lindras men orsaken till stressen måste fortfarande åtgärdas.

Hoppas det här gav en lite bättre inblick i vad en reflexologibehandling går ut på. Mer information finns överst på sidan under rubriken "Reflexologi". 

Välkommen att prova på! :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar