16 juli 2015

Låt livet vara

Det finns mycket som verkar så lätt i teorin men desto svårare i praktiken. Det här med att släppa taget till exempel. Att få rätt perspektiv på livet utan att låta rädsla och negativa tankemönster styra. Att släppa kontrollbehovet och ge livet en chans att skänka oss möjligheterna istället för att tro att vi måste kämpa med blod, svett och tårar för att få det vi vill. Eller det galnaste av allt, att tro på att oro faktiskt tjänar något syfte. För det mesta är det helt bortkastad energi som gör oss sjuka. Varje stund har sin lösning och oro eller ångest skapar bara nya problem. 

Under de senaste åren har jag verkligen utmanat mig själv när det gäller att släppa taget. Lära mig att leva i nuet och inte oroa mig för framtiden. Det har också skrivits en del inlägg här på bloggen. Men trots att jag slukat böcker om mindfulness och livsvisdom så är ju sanningen den att oavsett hur mycket böcker du läser eller hur mycket du "vet" i teorin, så har det ingen betydelse om du inte kan omsätta visdomen i praktiken. Det har varit svårt ska jag säga. I vissa stunder har jag lyckats bättre men ibland trillar jag tillbaka in i gamla mönster igen. Tappar bort mig själv i rädslan. På sistone har det varit svårt för mig att acceptera att det blev som det blev. Att jag lät stressen ta makten över mig igen. Jag har oroat mig över kroppen som inte orkat. Men det är som det är. Ibland måste man gå lite vilse för att hitta rätt igen. Jag har svårt för förändringar och då är det lätt att trilla tillbaka i gamla mönster. Men det är okej. Jag väljer att acceptera och fokusera på allt det som är gott i mitt liv. För innerst inne viskar min intuition att allt kommer att ordna sig. Det finns alltid lösningar bara det är lösningarna vi fokuserar på och inte problemen. 

Även om en del yttre omständigheter känns osäkra så måste vi inse att osäkerheten inte behöver innebära ett hot. Osäkerhet är också samma sak som möjlighet. Vi måste inse att vi alltid är trygga. Att det finns en livskraft som bär. Att det inte är nödvändigt att försöka kontrollera allt med tanken utan istället bara låta allt vara som det är och lita på att allt ordnar sig precis som det ska. 

En av "symptomen" på stress är att du börjar se livet ur ett väldigt snävt perspektiv. Tillvaron börjar lätt präglas av rädsla och en tvångsmässighet. Ditt sinne är rastlöst trots att du är trött. Du ser allt med rädslans ögon. Du är fånge i dina egna tankar och känslor. För att komma ur det måste du först lugna ner kroppen och det överaktiva nervsystemet som är inställt på att "fly eller fäkta". Det är programmerat att se faror överallt och överreagera på allt som din kropp och sinne upplever som ett hot. När du börjar kunna slappna av och blir närvarande i nuet, ger du också utrymme för medvetenheten att växa. Medvetenheten är nyckeln till förändring och frihet.  Varje gång du blir medveten om något negativt hos dig själv så tappar detta också makten över dig. Då har du möjlighet att förändra din upplevelse och släppa in ny positiv energi.

För att bli medveten måste du rutinmässigt ifrågasätta dina tankar och känslor och fråga dig om de faktiskt tillför någon nytta. Är dina tankar sanna? Eller är det du som fått för dig att de är det? Får dina tankar dig att må bättre? Vilken historia berättar du för dig själv? Den historia som du skapar om dig själv och ditt liv, det BLIR ditt liv. Du har alltid ett val när det gäller dig själv. Omständigheterna må vara som de är men om du vill leva ett liv i frid och glädje så måste du bli medveten om dig själv och dina reaktionsmönster.

Det är klart att du inte ständigt ska gå omkring i ett meditativt tillstånd, oberörd av livets "ups and downs". Och det är klart att du upplever konflikter mellan dig själv och omvärldens förväntningar och krav. Men sist och slutligen måste du välja vilket som är viktigast. Din inre frid eller andras krav. För de omständigheter, upplevelser och de människor som är meningen att finnas i ditt liv kommer också att göra det. Du måste fråga dig själv om det är värt det? Är det värt att låta rädsla styra ditt liv? Är det inte lika bra att släppa taget och leva? För du vet ändå aldrig vad som kommer. Du har bara den här stunden, en stund som för med sig allt du kan önska. Välkomna livet istället för att försöka kontrollera det eller fly bort från det. 

Låt livet vara ifred lite mer. Krångla inte till det för mycket. Låt livet leva sig själv och fokusera istället på hur du vill må och hur du vill uppleva livet. Acceptera det som är, utan att göra motstånd mot det. Det är inte att ge upp, det är att öppna sig för livet. För genom motstånd föder du alltid mer motstånd och hindrar livet från att levas genom dig. Du gömmer dig för livet. Du upplever rädsla  och oro för den bild av livet som du själv skapat. Som inte behöver vara sann. Du kan skapa en ny historia. Men bara genom att leva livet, inte tänka det. Sluta identifiera dig med dina tankar och det "drama" som du själv spelar upp och du kommer att inse att det finns något annat, något djupare inom dig som du tappat kontakten med och som kan rädda ditt liv. Som ÄR ditt liv. Som ÄR du. 

Varje gång du är närvarande i nuet sker detta. Du kommer i kontakt med livet självt. Med den stillhet du söker. Rädslan tappar sitt grepp. Något nytt väcks upp inom dig. En ny energi, en ny trygghet, en ny livskraft.

Bara genom att låta livet vara som det är och därigenom släppa taget om det som hindrar dig från att verkligen leva, går du från teori till praktik. Du kan inte kämpa dig till det. Du behöver helt enkelt inte göra någonting. Det går inte att försöka släppa taget. Antingen gör du det eller inte. Om du inte kan det så acceptera att det är så just nu. Nästa stund kan allt se annorlunda ut. Ha tillit. Allt sker i rätt tid. Bara du ger livet tillåtelse. 

Det finns inget att förlora. Lösningarna kommer inte genom kontroll utan först när du släpper kontrollen. Det är dags att sluta kämpa. Det är dags att börja leva. Livet som får sin början inom dig. Inte utanför. Och inom dig är du alltid hel. Alltid trygg. Alltid fri. Bara du inser det. Besluta dig för att det liv du vill leva är viktigare än rädslan. Att rädslan inte behöver vara ett hot. Det tjänar inget syfte. Det finns ingen framtid ännu, bara dina egna tankar om den. Det som finns är nuet. Där finns alla svar och alla lösningar som du behöver just nu. Rädslan försöker få dig att tro annorlunda men välj att inte ägna den någon uppmärksamhet. Acceptera den men fokusera inte på den och den kommer att försvinna. Acceptera osäkerheten och se den som en möjlighet. Varje gång du skiftar fokus från negativa känslor eller tankar till något som ger positiv energi så förstärker du nya spår i din hjärna. När du slutar kämpa emot det som är och väljer att fokusera på det som du önskar känna och uppleva så drar du till dig mer av det. Men så länge du håller fast vid det förflutna eller oro inför framtiden så finns det inte heller utrymme för det nya att växa. Det finns inget utrymme för livet självt som endast finns i denna stund. 

Låt livet vara som det är. Det blir inte alltid som vi trodde men det blir alltid som det ska vara. 

För ofta är det så att när du förlorar det som du trodde var ditt liv, som du verkligen finner det. 

 "The soul always knows how to heal itself. The challenge is to silence the mind".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar