14 feb. 2015

Kärlekens vägar

Om någon råkat missa det så är det alla hjärtans dag idag.

Jag har reflekterat en del kring kärleken på sistone (kanske på grund av att jag nyligen inlett ett nytt förhållande efter tre år som singel ;) )

Jag tror att de flesta av oss har en lite förvrängd bild av vad kärlek är. Vi blir så påverkade av föreställningar om vad kärlek är eller borde vara att vi inte lägger märke till verklig kärlek när den dyker upp. Vi har en färdig bild av hur den perfekta partnern ska vara för att det ska vara möjligt att bli förälskad. Vi tenderar också att fokusera på attraktion och förälskelse och reflekterar inte så mycket om själva kärleken. För det är STOR skillnad på fysisk attraktion och kärlek. Fysisk attraktion är det som först väcker intresse för någon men det behöver inte alltid vara en persons utseende som det handlar om utan så till vida du attraheras av personligheten, av en människas själ. Den fysiska attraktionen kan också komma i ett senare skede. Ofta är vi väldigt snabba med att dissa någon på grund av att vi inte direkt känner en drös med fjärilar som löper amok i magen eller bankande hjärta. Jag är ett levande bevis på att kärleken kan uppstå ändå bara du inte ger upp direkt och vågar utmana dina egna förutfattade meningar och uppfattningar.

Jag erkänner att jag nog också haft en lite felaktig bild av den romantiska kärleken. Jag hade också en föreställning om hur det "borde" kännas och därför blockerade jag också mina egna känslor till en början. Kärleken kan komma in i vårt liv i så många olika former och väckas på så många olika sätt. Det behöver inte ske på samma sätt som du är van vid. Ingen kärlek är den andra lik men kärlekens källa och grund är alltid densamma. Attraktion är en sak, kärlek är något helt annat. Kärlek är en bestående kraft som i sig själv alltid är densamma men kan ta sig uttryck på många vis. Attraktion och förälskelse kan vara en grund för djupare kärlek men kärleken kan också uppstå innan attraktionen. Kärleken behöver inte heller ta sin början som passionerad attraktion och stormande förälskelse . Den kan komma in i ditt liv som en lugn stilla visshet som sakta växer sig större. Kärleken frågar dig inte hur du vill att den ska ta sig uttryck men det är du som väljer om du vill ta emot den. Om du väljer att visa kärlek tillbaka. För kärleken är faktiskt ett val.

Frågan är, är du öppen för att se kärleken där den är? Finner du kärlekens källa, det enda stället där den kan börja växa sig större, det vill säga i ditt eget hjärta?

Kärleken finns inte "där ute" någonstans, den är ingen yttre kraft som kommer att slå ner i dig som en blixt. För att uppleva kärlekens kraft kan du inte söka efter den i andra människor om du inte först har funnit den i dig själv. Däremot kan andra människors kärlek vägleda dig till att hitta kärleken i dig själv men du kan aldrig försöka ersätta din egen kärlek med att klamra dig fast vid en annan människas upplevelse av kärlek. Då är det inte äkta kärlek du känner, utan en desperat längtan efter den äkta kärleken som du ännu inte förmår öppna dig för. Och ju mer du jagar utanför dig själv, desto längre bort från kärleken springer du.

Jag tror att kärlekens hemlighet ligger i att vi slutar analysera och förstå den och istället lär oss att bara uppleva den. Ett barn tar öppet emot kärlek och älskar villkorslöst men som vuxna börjar vi  tänka och grubbla lite för mycket. Vi bygger upp murar och motstånd mot kärleken för att vi är rädda att bli sårade, vi är rädda för att gå miste om kärleken. Men tyvärr är det så att det bästa sättet att gå miste om kärleken är att låta rädslan styra. Rädslan fördriver kärleken och dödar passionen. Rädslan stänger hjärtat och med ett stängt hjärta försöker vi istället kompensera med förnuftet vilket inte alltid fungerar. Vi hittar på ursäkter och är blinda för våra försvarsmekanismer som börjar styra våra relationer. Förnuftet i all ära men hjärnan och hjärtat talar inte alltid samma språk. 

För att uppleva äkta kärlek måste du öppna dig för den. Du måste våga ta emot kärlek och du måste våga visa kärlek. Du måste möta dina egna rädslor, dina motstånd, dina förutfattade meningar, dina barriärer som du byggt upp och som stänger kärleken ute. Du måste öppna ditt hjärta och dina ögon. Du måste vara öppen för kärlekens vägar och vara villig att ta emot, oavsett på vilka sätt kärleken kommer in i ditt liv. Du måste våga vara sårbar för utan sårbarhet kan du aldrig uppleva riktig kärlek. Du måste våga älska villkorslöst och inse att kärleken är värt alla risker för det finns ingenting viktigare i detta liv.

Kärleken är vår kallelse, vår djupaste längtan, den är grunden för all passion, för alla drömmar, för all glädje. Den är grunden för allt liv. Vår viktigaste uppgift här i livet är att väcka kärleken i oss själva för ur kärleken växer allting annat. Endast på en grund av äkta kärlek kan vi bygga ett stabilt, tryggt och samtidigt glädjefyllt och passionerat liv. Ett liv där rädslan inte styr. Ett liv där du kan känna dig trygg och fri samtidigt. 

När du vågar släppa taget om rädslan och slå sönder dina skyddsmurar kommer livet att belöna dig med kärlekens kraft som aldrig slutar växa. Ju mer kärlek du visar desto mer kärlek får du tillbaka. Det är endast inom dig som kärleken uppstår, i grunden är det ingen annan människa som är ansvarig för din upplevelse av kärleken, lika lite som din lycka. Först när du väcker din egen kärlek kan du dela den med någon annan. 

För att uppleva mer kärlek måste du alltså först utforska ditt eget inre och sluta jaga utanför dig själv. Sluta lägga över ansvaret på någon annan människa som ska "rädda dig". Ta ansvar för dina egna känslor först så kan du ta emot en annan människas känslor sedan. 

Attraktionslagen säger att "lika attraherar lika", det vill säga när du har en önskan om att uppleva mer kärlek i ditt liv så kommer du att dra till dig mer omständigheter och upplevelser som präglas av kärlek. Men ofta när vi säger att vi önskar mer av något så fokuserar vi egentligen på frånvaron. Vi tänker på hur tråkigt det är att vi ännu inte har funnit det vi vill ha, vare sig det är känslor, saker, människor, upplevelser. Och när vi fokuserar på frånvaron så kommer vi att attrahera mer av frånvaron. Våra önskningar matchar helt enkelt inte lösningen. Om vi vill ha mer av det goda måste vi fokusera på det goda och inte på frånvaron av det. Ofta känns det svårt att våga tro på det vi önskar för vi är rädda att bli besvikna. Men när vi vågar ta risken och inser att den här "lagen" faktiskt gäller i alla avseenden så minskar rädslan och ersätts av frihet. När tankar och önskningar väcker starka känslor, då är attraktionslagen i full fart med att leverera mer av sådant som väcker likadana känslor. Som sagt, "lika attraherar lika". 

Sammanfattning och dagens kärleksreflektioner: vill du uppleva mer kärlek i ditt liv så måste du börja med dig själv. Fokusera på det som du redan är tacksam över i ditt liv just nu, vad du tycker om hos dig själv och andra. Vill du uppleva mer kärlek gentemot en annan människa: fokusera på alla de egenskaper som du uppskattar med den personen, tänk dig hur du vill känna och uppleva tillsammans med honom/henne, så starkt att det väcker de känslorna inom dig. För hemligheten med att få mer av det du önskar är att tro att du redan har det.  

Öppna dig för kärleken, tro på dess kraft, tro på att du förtjänar all kärlek i överflöd och när du finner den, analysera den inte utan upplev den fullt ut.  Släpp den sedan fri för att låta den växa. För kärleken kan inte stängas in eller tämjas. Vi kan inte manipulera kärleken eller försöka kontrollera den. Kärleken bara ÄR. Den finns till som en gåva som vi endast behöver ta emot med tacksamhet och ge vidare. Den kan inte alltid förstås med förnuftet utan endast upplevas från själen. Den talar ett tyst språk från hjärta till hjärta. Tidlös och oändlig. Den finns i överflöd för varje människa som är villig att ta emot den. Och när du tar emot den, då börjar du attrahera mer och mer av den. 

Äkta kärlek har inga frågor. Bara svar. Kärleken är svaret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar