11 nov. 2014

Dags att uppdatera!

Ibland önskar jag att utvecklingen gick lite snabbare här i landet och att den offentliga debatten om kost och hälsa vore lite mer synlig. När det väl skrivs något kring kost och hälsa är det dessvärre oftast en ensidig bild man målar upp. Det känns ibland som vi fortfarande lever kvar i ett svunnet årtioende.  Vi hyser en blind tilltro till myndigheter och auktoriteters uttalanden istället för att lära oss tänka själva och lyssna på vår egen kropp. Vi lever i en tid av paradigmskiften och det rör upp mycket känslor. Sakta men säkert går utvecklingen framåt men något av det viktigaste i de här förändringens tider tror jag ligger i att söka oss tillbaka till våra rötter igen. När vi flyr, jagar eller kämpar oss genom livet och glömmer att stanna upp, känna efter och vara närvarande kan världen te sig som en väldigt skrämmande och osäker plats. 

Det finns oändligt med information och kunniga experter men i grund och botten är det du själv som har ansvar för din egen hälsa och det betyder också att om du vill hitta det rätta sättet för dig så måste du lära dig lyssna på din kropp för att kunna tillämpa kunskapen. Experter har olika åsikter, det kommer forskningsresultat som visar det ena och det tredje och det kan kännas väldigt förvirrande med alla olika råd.  Därför är det alltid är upp till dig att välja vad som verkar vettigt och logiskt. Nya forskningsrön är viktiga riktlinjer när vi lär oss mer om hur kroppen fungerar men de bär inte heller inte med sig någon absolut sanning. Det ger oss inte ursäkten att sluta fokusera på vad verkligheten visar oss. Eftersom vi forskar på det som sker i praktiken måste vi ju också sätta forskningen i sitt sammanhang, i praktiken. De egna erfarenheterna får inte ignoreras. 

Vi får inte glömma att allt är en helhet! Men ofta glöms helheten bort och vi ser endast det vi vill se och ignorerar det som inte stämmer överens med det vi tror. För att kunna gå framåt måste vi våga vara nyfikna, öppna och villiga att ta till oss ny kunskap. Hälsa är inte svart eller vit. Det finns ingen absolut sanning eller perfekt lösning som funkar för varje människa. Allt beror på hur din kropp funkar, hur din hälsa ser ut och hur du har levt ditt liv fram till denna stund. 

När vi lever i ett samhälle som har tappar kontakten med det naturliga är det tyvärr kanske enklast att förlägga ansvaret på någon annan, att jaga efter snabba lösningar, att sätta skyggplapparna på och vara bakåtsträvare, att dämpa symptom  istället för att åtgärda orsaken. När vi distanserar oss från oss själva blir resultatet rädsla och osäkerhet. Kroppen blir något främmande och oförståeligt som vi desperat försöker förändra och manipulera. Vi tror att den ska klara av att hantera allt det vi utsätter den för. Kanske vi istället skulle försöka stanna upp lite mer i den här vansinneslivsstilen och lära känna vår kropp istället för att fortsätta missbruka den genom destruktiva val som förstör vår hälsa. Låta den intuitiva vishet som vi alla besitter, få komma till användning lite mer. 

De senaste dagarna lade jag märke till två små notiser/artiklar i lokaltidningen som visar på den föränderlighet och motstridighet som råder inom kost- och hälsodebatten. Det visar också på hur viktigt det är att en gång för alla skilja på snabba viktminskningsdieter och en hälsosam livsstil. Det senare är det som ger långvariga resultat. Poängen med  artegen lågkolhydratkost är att man fokuserar på ren och naturlig mat. Det är alltså ingen "ursäkt" för att leva på bacon och smör som det påstods i artikeln. Den här "trenddieten" som allt fler sysslar med vilket innebär att minska på socker och äta naturligt fett anses ha ha gett oss ursäkten att nu fritt vräka i oss smör och bacon. 

I dag finns det (tyvärr) inte längre några vettiga skäl att vara rädd för att inkludera naturligt animaliskt fett i kosten t.ex. smör och kött från ekologiskt uppfödda, gräsbetande djur. Det är naturliga och näringsrika livsmedel. De motstridiga budskapen visar sig t.ex. i den andra notisen jag lade märke till om ännu en ny forskning som visar på att det inte finns något samband mellan mättat fett (eller "hårt fett" som man här väljer att kalla det) och hjärtsjukdom. Det är ju inte längre någon nyhet precis även om vissa fortsättningsvis har svårt att smälta att det som människan i alla tider (fram till 50-talet) ansett som en naturlig del av människofödan faktiskt är just det - naturligt. Däremot är många av de livsmedel som innehåller fett tyvärr inte särskilt naturliga längre.  

Problemet är inte att vi i det stora hela plötsligt börjat äta "vräka i oss fett" men jämfört med en fettfri kost kan det förstås uppfattas som extremt... Dessutom reglerar kroppen faktiskt detta på egen hand.  Så till vida hormonerna är i balans och mättnadssystemet fungerar kan du inte äta för mycket fettOm du däremot stör mättnads- och hungerhormonerna med socker och snabba kolhydrater är det dock möjligt att överäta både fett  och annat ocksåMen i och med dagens kost och livsstil finns det väl snart endast ett fåtal kvar med ett välfungerande hormonsystem...Lägg till en drös med tillsatser, gifter, inflammationsframkallande processade växtoljor, stress, stillasittande och för lite sömn så har du ett utomordentligt recept på ohälsa. 

När man gång på gång stämplar en kost med minskad mängd socker och tillsatser som "trenddiet" undrar jag hur man kommit fram till den slutsatsen när det trots allt handlar om naturlig föda som människan ätit sedan tidernas begynnelse? Det är väl snarare den moderna processade maten som är en "trend". 

I djurriket finns inget livsmedelsverk som talar om för björnen och älgen hur de ska äta för att slippa hjärtinfarkt, diabetes och övervikt. De äter helt enkelt instinktivt den föda de är anpassade för. Inte heller placerar vi en pizza framför våra hundar och katter eftersom vi trots allt tycks anse att det inte är lämplig föda. Men hur lätt försöker vi inte lura oss själva att tro att vi själva skulle må bra av att äta onaturlig mat och leva en livsstil genomsyrad av kronisk stress. Vi verkar tro att det går att manipulera kroppen och äventyra vår hälsa hur som helst utan konsekvenser och så förundrar vi oss över alla växande hälsoproblem... Och fortfarande rabblar man upp samma gamla mossiga mantran och vägrar se något annat. Man fortsätter tjäna pengar på våra sjukdomar. Fortsätter sälja och förespråka livsmedel som är designade för att skapa beroende och överätande medan man beskyller den naturliga maten för att vara "extrem". Och vi nickar glatt och fortsätter köpa fettfri mjölk och knapra kolesterolmedicin. 

I nämnda artikel poängterades att du bär ett personligt ansvar för din hälsa för att i nästa andetag uppmuntra till mer lagar och förordningar som ska reglera vad vi äter. Ja det har väl funkat bra hittills.. titta bara på hur samarbetet med livsmedelsindustrin styr våra kostval och vart det lett oss hälsomässigt. Vi godtar godtroget att allt som förespråkas från "högre makter" är det bästa. Den som har makt och status måste ju naturligtvis sitta inne med hela sanningen, eller?? Så länge man får titulera sig läkare, professor eller sitter i en trygg liten grupp av betalda forskare så behöver du inte oroa dig för att bli ifrågasatt. 

Vi lever i en demokrati. Det är tillåtet att ifrågasätta de gamla "sanningarna" och öppna ögonen. Det är tillåtet att tänka själv! Vi har långt ifrån alla svar och det kommer vi inte heller att få. Vi vet mycket om kroppen men det är mycket vi inte vet. Det enda du själv kan påverka är att bestämma dig för att lära känna dig egen kropp så gott du kan och samtidigt vara öppen för ny kunskap. När du känner och respekterar din kropp vill du också ta hand om den. I detta myllrande informationssamhälle måste du själv ta ställning till vad och vem du vill tro på. Det är faktiskt tillåtet att tänka själv, ställa frågor,  ifrågasätta och känna efter hur du själv mår

En övertro på särskilda "auktoriteter" för vägen till sanning är dessvärre bristfällig. Vi kan inte söka alla svar utanför oss. Den viktigaste pusselbiten i ett balanserat och hälsosamt liv är att lära känna sig själv. Utan självinsikt och kroppskännedom kommer du inte långt. Vi behöver kunskap för utan kunskap kommer vi ingen vart men vi behöver också det sunda förnuftet och kroppens egen visdom. 

Nya svar öppnar nya frågor och det är så det ska vara. Det är utveckling. Att envist leva kvar i det gamla på grund av rädsla för det nya eller rädsla för att tappa ansiktet och visa att man haft fel leder ingen vart. Och det inger inte respekt. Det som inger respekt hos mig är när någon vågar erkänna att de inte visste allt och vågar byta åsikt. Det har jag också gjort många gånger. Vad är det som är så farligt med det? Det är ju det som är utveckling och växande. Du är inte misslyckad för det, oavsett om du är forskare, professor, läkare eller en "vanlig dödlig".  

Det är dags att uppdatera kontakten med kropp och själ. Det är dags att uppdatera gamla hypoteser som saknar grund. Det är dags att nyfiket söka kunskap som inte är "köpt" eller manipulerad för att tjäna vissa syften. Det är dags att sluta tycka illa om eller vara rädd för vår kropp och i stället lära oss att samarbeta med den och ta hand om den på bästa sätt. 
1 kommentar: