30 juni 2014

Veckans inspirationAllt börjar med en tanke. Det är med tankarnas kraft som du skapar din upplevelsevärld. Det påverkar hur du känner, hur du upplever omvärlden och hur du agerar. Det är lätt att uppleva att det är känslorna som styr. Men en känsla uppstår alltid ur en tanke. Ingen känsla utan en tanke först. Ibland uppfattar vi kanske inte ens tanken bakom känslan eftersom känslan kan vara så stark. Tankemönster kan vara så invanda att vi ofta inte ens märker vad vi tänker eller reflekterar över hur tankarna faktiskt påverkar oss. 

Därför är det viktigt att öva upp medvetenheten om du vill lära dig påverka ditt eget liv. Det går lätt att falla in i offerrollen och tro att "allt bara händer" utan att du själv kan påverka, men sanningen är att du påverkar lika mycket genom att vara passiv. Tankarna styr fortfarande men utan att du är medveten om det. Du tillåter på så sätt vissa tankar att styra över ditt liv istället för att utforska tankarna och se vad de har att säga.  

Nästa gång du upplever en känsla - försök uppmärksamma vad du tänkte på innan. Vad var det som gav upphov till känslan? En negativ känsla föregås alltid av en negativ tanke och en positiv tanke leder till en positiv känsla. Det går inte att tänka en positiv tanke och känna en negativ känsla. Den negativa känslan ger i sin tur lätt upphov till ännu fler negativa tankar och så blir det en ond cirkel. Detta låter ju ganska enkelt, eller hur? Vill du uppleva positiva känslor - tänk positiva tankar! Fast det vet vi ju alla att det inte alltid är så lätt. Kruxet är ju att vi måste tro på tankarna också. Vi kan alltid tänka en positiv tanke men tror vi inte att den är sann så hjälper det inte. Det måste finnas en samstämmighet mellan det du tänker, känner och gör. Motstridighet kommer att stoppa processen. Det är det som kan vara så svårt när vi vill uppfylla våra drömmar. Vi önskar något, men innerst inne tvivlar vi på att det verkligen kommer att hända. En negativ tanke dominerar fortfarande. 

Acceptans har jag ju skrivit om många gånger och det måste jag ju poängtera igen i det här sammanhanget. Acceptansen är det första steget och den är  i sig är en positiv upplevelse och leder därför till till fler positiva upplevelser. Det handlar inte om att vältra sig i eländet utan att bemöta sina tankar och känslor med omtanke för att kunna gå vidare. Det man upplever får vara så, utan att man behöver bedöma eller analysera. När man observerar sina tankar får man distans och märker att det faktiskt går att aktivt ändra tankarnaMen bara om du först accepterar den gamla tanken och väljer att tro på den nya tanken. Det kan kräva lite övning. Tvivel och rädsla ställer ofta till det och gör det svårt att verkligen känna tilltro. Ett knep är att förändra lite i taget. Man behöver inte tänka överdrivet positiva tankar som det är svårt att tro på, utan försök bara ändra på den gamla tanken så att den blir lite mer positiv, så pass att du upplever den som trovärdig. Det går alltid att checka med sig själv huruvida tanken har effekt genom att undersöka känslan. Hur känner jag mig när jag tänker den här tanken. Det enklaste sättet att "ta reda på" vad som försiggår i tanken är att titta på vilka känslor de skapar. Får dina tankar dig att må bra eller dåligt? Om tanken ger en negativ känsla, kan du då försöka tänka en annan tanke som får dig att må lite bättre? Om du har svårt att tro på den nya tanken, vad är det som gör det svårt? Det går alltid att utforska vad som ligger bakom tankar, känslor och beteenden bara man lär sig medvetet observera sina tankar och reaktioner. Det ger ledtrådar som gör det lättare att sedan kunna förändra. För du kan ju inte förändra det du inte vet om eller erkänner. 

För att förändra ett beteende måste du alltså börja i tanken. Du måste tänka på ett annat sätt för att kunna agera på ett annat sätt. Tanken måste förändras innan det går att förändra beteendet. Det får alltså inte finnas någon motstridighet mellan dina tankar, känslor och beteende. Då är risken stor att misslyckas och det leder inte till en varaktig förändring. En förändring är alltid en förändring och nya steg innebär alltid en utmaning, men förändringen blir inte en riktig förändring innan du tror på att det går . När du i tanken visualiserat det du vill förändra, har du redan gjort den största förändringen. När du lever som om det redan sker. Det första steget är alltid det steget du tar i ditt sinne. Inre förändring, sedan yttre förändring. 

Det går inte att leva ett liv i glädje och frid om du är fast i ett negativt tankemönster. Ditt beteende och det sätt på vilket du utformar och lever ditt liv reflekterar din inre värld. 

Vad är det som fått makten i ditt liv? Vilka tankar får mest utrymme? Vilka tankar är det som du tror på och vilka har du svårt att uppleva som "sanna"? 

Lär dig observera  dina tankar!Vilken tanke kan du välja att förändra just nu?

Önskar dig en skön vecka! 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar