3 juli 2013

Livets villkor

Att ha tillit till livet. Att ha tillit till att något större bär. Tillit till Gud. Tillit till sig själv. Det måste nog vara något av det viktigaste. Livet för med sig så mycket oväntat och det är väldigt tungt att leva med osäkerhet och otrygghet. Om man inte känner tillit. Osäkerhet är livets villkor men otrygghet är den känsla som osäkerheten skapar om det inte finns tillit. Det går bara att leva ett rikt liv om det finns en grundläggande känsla av trygghet. Att lära sig leva med att livet är osäkert, det går inte att kontrollera. Endast mitt eget förhållningssätt går att kontrollera, och det är ju på det sätt jag lever som på något sätt definierar mitt liv. Inte omständigheter utan hur jag upplever dem, hur jag möter dem. Är jag villig att öppna mig? Är jag villig att omfamna livet?  Är jag villig att sluta fly? Sluta kämpa emot? Vågar jag falla in i det okända?

Är jag villig att leva?

För det är egentligen en fråga om att leva eller inte leva. Vill jag låta mitt mitt liv präglas av rädsla, begränsningar, kontrollbehov och förutfattade meningar - eller kan jag möta det som livet för med sig och lita på att det som sker är meningen? Förstå att min förmåga att släppa taget och ta emot det som kommer påverkar hur livet utformas, att rollen som passiv eller offer aldrig kommer att leda till det liv jag önskar. Endast om jag öppnar mig för mitt eget inre och lyssnar, till min inre visdom - en plats som också är platsen för Guds röst och Guds visdom.  Där mina drömmar och önskningar möter något större. Där svaren alltid finns bara jag är medveten och lyssnar. Rummet där livets sanningar viskas. 

Det går inte att komma ifrån att livet innebär osäkerhet och förändring. Ångesten sköljer över oss i stunder av maktlöshet. Men det är livets villkor. Villkoret för att kunna leva livet fullt ut är tillit. Våga möta rädslan och det stora mörka okända och inse att det inte är så fasansfullt. Det är känslan av motstånd och rädsla som är fasansfull, inte förändringen,  När man släpper taget och accepterar livets gång och möjligheter, accepterar att det inte kanske behöver vara så som man planerat. Det går inte att planera om det som redan sker. Det går inte att stoppa livet. Det fortsätter med eller utan dig. Motstånd är motsatsen till tillit. Att leva ett liv i mod handlar om att kunna bli medveten om sitt motstånd och våga släppa taget även om det "skrämmer skiten ur dig", för att säga det vackert :) 

Våga försona sig med alla sina sidor, speciellt sina svagheter. Omfamna sin skugga. Sträva efter helhet. För helhet är vad livet är menat att handla om. Livet är egentligen inget annat än helhet, det är bara vi människor som har fått för oss att splittring på något sätt skulle hjälpa oss. Det är en illusion. Söker du helhet kommer du att finna den. Och vågar du släppa taget kommer du att finna det du söker. 

"Människan är framme när hon vågar vara på väg. Det är rörelse som är livets villkor och egenskap." Tommy Hellsten.


Du kan leva i helhet. Livet rullar hela tiden framåt men också i en cirkel, som årstidernas cykler är bevis på. Det finns en rytm i allt som utgår från en källa som allting hela tiden föds igen och förändras. Vad kan man annat än vilja följa med livets flöde - när alternativet är att avsäga sig livet? Då blir valet ganska enkelt. Men ofta tänker man inte på det på det viset. Men man har alltid ett val hur man vill leva. Varje dag. 

Livet sade

Jag är ekot som svarar
med samma fråga.
Jag är elden som famnar
min egen låga.
Jag är ringen som slutes i varje ting.
Och det helas ring.

Pär LagerkvistInga kommentarer:

Skicka en kommentar