15 mars 2013

Boktips!

Jag har just läst "Lyckofällan" av Russ Harris och rekommenderar den verkligen!

"Vi lever i ett må-bra samhälle, i en kultur som är besatt av lycka och hur man finner den. Och vad säger denna kultur till oss? Jo, att vi ska rensa ut alla "negativa" känslor och ersätta dem med "positiva". "Olycka" undviks till varje pris - men det sorgliga är att dessa kontrollstrategier begränsar och hämmar våra liv."
 Lyckofällan

Harris utgår från ACT-metoden (Acceptance and Commitment Therapy), en terapiform som man kan kalla en sorts kognitiv terapi med inslag av mindfulness. Harris menar att vårt största problem idag är att vi jagar efter lyckan trots att lyckan går inte att fånga på det sättet vi tror. Vi tror att lycka är ett normaltillstånd som med alla medel bör uppnås. Ändå är det ganska vagt vad denna lycka innefattar. Det blir ett ouppnåeligt mål, en ändlös jakt på ett tillstånd som inte existerar. Vi tror att om vi flyr från lidandet, undviker smärta så långt det går och tränger bort negativa känslor så skulle det på något sätt hjälpa oss att bli lyckligare. Det är precis tvärt om. Om vi flyr från det vi kallar "negativa känslor" - vilket i själva verket är naturliga känslor som är en del av livet - kommer vi aldrig att uppleva frid. För stunden är det lätt att avleda smärtan och ångesten med tillfälliga njutningar och drömma sig bort till en perfekt framtid, men den smärta som inte blivit accepterad kommer förr eller senare tillbaka, ofta i mer omfattande format. Allt som inte kommit ut i ljuset ligger latent, den försvinner inte. Vi blir inte lyckliga av att undvika negativa känslor, vi kan endast bli lyckliga om vi accepterar dem. 

Harris pratar också om lyckomyter t.ex att vi tror vi kan kontrollera mycket mer av våra tankar och känslor än vi egentligen kan. Visst kan vi välja om vi tänker en positiv eller negativ tanke bara vi är tillräckligt medvetna, men de flesta av våra tankar dyker helt enkelt bara upp. Samma sak med känslor. Om en känsla av ångest dyker upp kanske vi upplever att kontroll av ångestkänslan innebär att tränga undan den. Om vi upplever en stark känsla av sorg kanske vi tror att vi kontrollerar den genom undvika att känna smärtan genom att t.ex. tvångsmässigt göra en massa annat för att inte tänka på den. Då är det tvärtom ångesten eller sorgen som har kontrollen, tills du vågar acceptera känslan. Det finns många exempel på kontrollstrategier dvs. saker vi gör för att undvika eller försöka utplåna en känsla. Harris kallar det också för "upplevelsebaserat undvikande", alltså vi gör saker för att undvika något annat, inte för att upplevelsen i sig känns meningsfull. Aktiviteten blir ett sätt att fly från obehagliga känslor och tankar. "För att finna lyckan försöker vi undvika eller utplåna negativa känslor men ju mer vi anstränger oss för att göra det, desto fler negativa känslor framkallar vi."  En ond cirkel helt enkelt.

Hur undviker man då att hamna i lyckofällan? Här presenterar Harris ACT-metodens grundprinciper som hjälp: Decentrering,expansion, närvaro, det observerande jaget, värderingar och långsiktigt handlande. 
Decentrering innebär att du förhåller dig till sina tankar på ett nytt sätt så att de inte tar makten. Du ser på dig själv och dina tankar utifrån och på så sätt avdramatiserar dem. 
Expansion eller acceptans handlar om att ge plats för obehagliga tankar och känslor istället för att motarbeta eller skjuta de ifrån sig. Du välkomnar helt enkelt tankarna och känslorna och släpper taget om motståndet. 
Att vara närvarande i nuet och fokuserad på det som händer här och nu istället för att älta det förflutna eller oroa sig över framtiden är viktigt för att få en realistisk bild av det du upplever. 
Det observerande jaget innebär att du får kontakt med den sidan av ditt medvetande som kan "iaktta sig själv" T.ex. du blir medveten om att du just nu tänker en negativ tanke. Du är medveten om att du tänker och att det bara är en tanke, inte nödvändigtvis sanningen. Då använder du ditt observerande jag. 
Värderingar handlar om att göra det tydligt för dig själv vad du värdesätter och vad som är viktigast för dig i livet. Detta underlättar att se den riktning du vill gå i livet.
Långsiktigt handlande öppnar upp för att skapa ett meningsfullt liv och genom att knyta an dina mål till dina värderingar (varför vill jag det här?) är chanserna mycket större att du når dina mål och kan åstadkomma en förändring. 


Det finns så mycket bra i den här boken.  Den är lättläst men med ett rikt innehåll och den väcker tankar. Den sätter liksom hammaren rakt på spiken! Trots att jag läst en del liknande förut som relaterar till KBT- metoder (kognitiv beteende terapi) samt mindfulness så tycker jag den här boken kopplar samman helheten väldigt bra med både tankar, känslor, värderingar och handling. Praktiska övningar dyker upp här och var och författaren är noga med att poängtera att detta inte är en bok som man bara sträckläser utan man måste också jobba lite själv om man ska få ut något av innehåller, dvs. öva! 

Det här är en bok som  jag tror de flesta skulle uppleva som intressant och givande, för jag tror vi alla mer eller mindre står med endera foten fast i lyckofällan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar