4 feb. 2013

Citat för veckan

Jag tänkte dela med mig av några tänkvärda citat inför veckan.

Behöver själv verkligen påminnelse och kraft just nu. Påminnelse om att det enda jag behöver just nu är att lära mig att bara vara. Inte försöka nå någonstans genom tankar eller prestationer. Inte försöka planera hur jag ska ta mig ur det här. Det går inte att tänka sig ur det. Det går inte att fly från det. Det går inte att kämpa emot det. Det går inte att vilja att det ska vara annorlunda. Det är vad det är och därför kan det inte vara annorlunda.  En kommentar på förra inlägget fick mig verkligen att tänka till (Tack Elin!). Det går inte att prestera välmående. Jag insåg att det är det jag försökt göra. Hur vansinnigt är det inte när till och med önskan om balans, självkännedom och välmående blir en press!  När förväntningar (ens egna och de man upplever att andra har) tar över ens egna verkliga behov. När man märker att man inte mår sitt bästa eller befinner sig i en livssituation som inte är önskvärd, då måste man bara tillåta sig att känna så och acceptera den livssituationen just som den är. Först då har man förutsättningar att göra en förändring. Det betyder alltså inte att man fastnar i den för alltid, men försök att komma bort från de känslor och tankar man har innan man accepterat dem är bara tom strävan efter något ogripbart. Det leder förr eller senare tillbaka till samma punkt. Bara genom att finnas till här och nu kan jag gå vidare. När det är dags. När jag är redo. Inte när jag tror jag borde vara redo. Inte när jag tror att andra tycker jag borde vara redo. 

När du strävar efter balans eller välmående utan att först tillåta alla negativa tankar och känslor blir det bara en ändlös jakt. Då utgår du inte från dig själv utan jagar ett liv som du aldrig kan finna därför att det inte är verkligt. Sanningen finner du bara genom att möta dig själv. Det finns ingen genväg. Ingen snabbspolning fram till lycka. Lycka är inte att ha ett perfekt liv enligt dina eller världens mått, det är inte att må bra hela tiden. Det är att känna en djup frid och mening i alla situationer, även när det är som mörkast. Dit kan du nå endast om du är sann mot dig själv och därifrån kan du göra val i livet som leder dig framåt. 

Här får ni ta del några kloka författares tankar:  

”Svagheten bär på en stor hemlighet, kunskapen om vad som egentligen är bestående och värdefullt i livet.” 


”Om man lyssnar till sin rädsla kommer den att ge vägledning om den riktning man bör gå för att vakna till liv."

 "Vi gör mycket istället för att göra det som är nödvändigt.”

”Människan jagar efter sig själv och sin egen mening, men förlorar allt detta för att hon rusar iväg. Hon kan inte tillåta sig att bli upphunnen av det hon söker, för hon kan inte längre stanna.”

"Den som går vilse hittar rätt. Människan är framme då hon vågar vara på väg. Det är rörelse som är livets villkor och  egenskap."

AV LEO BUSCAGLIA:

”Vi styrs i så hög grad av vad folk säger åt oss att vi måste vara att vi har glömt vilka vi är.”
 
”Vi lever i en kultur som fasar för och är rädd för lidande. Glädje är en stor lärare men det är lidande också.  Känslan av under är en stor lärare men det är förvirring också. Hoppet är en stor lärare men det är förlorade illusioner också. Livet är en stor lärare men det är döden också.”

 "Då och då måste man släppa taget om allting. Det händer något underbart när man gör det. Det man hittar är inte ”ingenting” utan ”allting” och det kommer till en utan ansträngning, i ocensurerat skick.”


" I vårt samhälle vill man undvika lidande utan att fatta att något av det viktigaste lär man sig genom smärta och lidande.  Skillnaden är att man upplever det utan att klamra sig fast vid det. Man upplever det och släpper taget.” 

Tommy Hellsten"Nyckeln till bestående lycka är att sluta lyckan och inse att du redan har den".

"Ingen av oss är de roller vi spelar. Detta gör det lättare att förlåta felsteg hos oss själva och andra".

"Levnadskonst är motsatsen till kontroll". 

"Känslor i sig innebär inte olycka. Det är bara känslor  i kombination med en olycklig historia som skapar olycka."

"Du kan inte försöka "vara dig själv", då styrs du ännu av tanken och sinnet och det blir en strategi. Du måste inte vara något, du ÄR redan dig själv. Var tillfreds med att vara den du är, fast du inte nödvändigtvis vet vem du är."

"Ju snabbare du springer på stället desto längre befinner du dig från nuet"

Deepak Chopra

”Vad kunde vara mer vansinnigt än att skapa inre motstånd mot något som redan är? Vad kunde vara mer vansinnigt än att göra motstånd mot livet, som är här och nu? Säg JA till livet och se hur livet börjar samarbeta med dig istället för att arbeta emot dig.”

”Tvångsmässigt tänkande har blivit en kollektiv sjukdom. Hela din självuppfattning kommer från din tankeaktivitet. Din identitet är inte längre grundat i varande, utan i mentala konstruktioner som skapar rädsla. ”

"När du fullständigt accepterar din icke-frid, förvandlas den till frid. Sök inte efter frid, sök inte efter något annat tillstånd än det du är i just nu. Allt du accepterar  fullt ut kommer att ta dig dit, kommer att föra dig mot frid"

"Det kan se ut som om situationen skapar lidandet men det är ditt motstånd som skapar lidandet."

"Om du är helt och fullt medveten finns det aldrig någon orsak att vänta på någonting."

"Om du verkligen vill lära känna ditt sinne kommer kroppen alltid att ge dig en sanningsenlig reflektion."  

"När det inte finns någon väg ut finns det alltid en väg igenom."

Eckhart Tolle

 

Hoppas du hittar din inre frid idag var du än befinner dig. Känner du oro, acceptera oron, känner du glädje, låt den fylla dig fullständigt. Vad du än känner, låt det vara så. Behandla dina tankar varsamt och bli medveten om vart de för dig. Se dina tankar men ha inte så bråttom med att tro att de är sanna. Fråga dig själva om din tanke för dig vidare mot det du vill vara, om den ger kraft eller slår ner. Om den för dig mot helhet och frid eller mot oro och rädsla. Var närvarande i allt du är och allt du gör.

Det är lätt att sitta och skriva dessa ord här i mitt hus, i tystnaden. Långt borta från stress, från yttre intryck, från negativ energi. Med en snöbeklädd äng utanför fönstret, vinden den enda rörelse som varsamt rör vid de kala trädgrenarna. Men trots att jag får vara här, i tystnadens frihet, så är det en utmaning trots allt. Tankarna finns ändå här, desto tydligare utan annat som stör. Känslorna sveper genom tystnaden som är befriande men som också tvingar mig till att möta mig själv. Det är okej. Det kan inte vara på ett annat sätt. Jag släpper taget lite åt gången, så mycket jag förmår. Låter tankarna komma men låter de gå utan att bli deras fånge. Griper tag om nuets visdom när den visar sig. Inte kämpa, inte fly. Bara finnas. Framtidens oro och ångest är inte verklig. Med de steg jag förmår tar så kommer jag vidare igen. Lär mig att tro på att jag inte behöver kämpa hela tiden. Bara vila i stunden. Just nu är det enda som kan  betyda något för det är det enda jag har.  En stund i taget. Jag kan bara vara det jag är och bara göra det jag förmår just nu. Det måste få vara tillräckligt.
 "LIVET HANDLAR OM ATT SLÄPPA TAGET OM DET SÅ ATT DU KAN BÖRJA LEVA DET"
Sanna Ehdin   

2 kommentarer: